Loading...
Ben je op zoek naar snus in Nederland?
20 January, 2022

Ben je op zoek naar snus in Nederland?

Nederland, het land van vrijheid, het land waar een liberale verantwoordelijkheid op het individu rust...

Glijd je op een rondvaartboot door Amsterdam en voel je de verwarmende zonnestralen van de lente je gezicht nieuwe en verkwikkende energie geven?

Geeft het Rotterdamse uitgaansleven je het gevoel opnieuw geboren te worden?

Of ga je swingen op Jazz in een van de kroegen in Den Haag.

Misschien vier je wel een van alle overwinningen die je trotse nationale team, Oranje, je land heeft bezorgd in de straten van Utrecht?

Wat er ook gebeurt, er is altijd ruimte om te genieten van een nicopod of snus!

Misschien is LYFT Freeze, LYFT Ice Cool, Killa Cold Mint Extra Strong of Pablo Ice Cold Super Strong iets voor jou.

Ben je op zoek naar het gevoel wanneer iets al je zintuigen prikkelt en je laat meeslepen met de koude bries die je een dag in januari de wind uit de Noordzee laat voelen?!

Dan zijn deze nicopoden iets voor jou!

Sinds het verkoopverbod van nicotinezakjes in Nederland, dat in het najaar van 2021 van kracht werd, is de kaart opnieuw getekend. Gevestigde spelers die in Nederland in zowel fysieke winkels als e-retailers actief waren, werden naar bed gebracht en konden geen nicopoden meer distribueren naar Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of andere steden. Snusdaddy, gevestigd in Zweden, heeft echter nog steeds de mogelijkheid om nicotinezakjes naar Nederland te verkopen, aangezien het verbod niet geldt voor aanbieders die buiten Nederland zijn gevestigd. Het is ook legaal om nicotinezakjes te kopen voor eigen gebruik. Dit maakt Snusdaddy uw voor de hand liggende partner voor toekomstige aankopen van tabaksvrije snus. Bestel nicotinezakjes online met levering direct aan je deur.

Bij Snusdaddy.com vindt u een breed scala aan kwaliteitssnus- en nicotinezakken tegen de beste prijzen op de markt.

Uw bestelling wordt binnen 24 uur na bestelling ingepakt en verzonden en de levering vindt veilig plaats via UPS of Postnord en u heeft uw goederen doorgaans binnen 1-3 werkdagen in huis.

De betaling gebeurt via een beveiligde kassa, de oplossing komt van NETS dat een gevestigde speler is in betalingen. Voor u als klant moet het veilig voelen om bij ons te winkelen en het stelt ook de eis van ons als leverancier om altijd goederen van de hoogste kwaliteit veilig en zeker te leveren.

We willen uw klantervaring de beste maken wanneer u producten bij ons koopt.

We doen dit door een breed assortiment snus- en nicotinezakjes aan te bieden op Snusdaddy.com.

Bij ons bestelt u eenvoudig snus en nicotine zakjes naar Nederland met levering binnen 1-3 werkdagen.

U kunt ook Zweedse zoetigheden kopen, zoals Ahlgren's Bilar, Gott & Blandat of Turkisk Peber.

Bij Snusdaddy vind je tabaksvrije snus en kauwzakjes van de gevestigde snus fabrikanten met merken als Siberia, LYFT nicotine pouches en White Fox, LOOP, Killapods, Pablo en nog veel meer.

LYFT, Pablo en Killa zijn verkrijgbaar in veel verschillende varianten en zijn onze best verkochte nicotinezakjes!


We leveren ongeveer 300 soorten snus- en nicotinezakjes, wat ons een van de grootste spelers op de markt maakt. Bij Snusdaddy vind je enkele van de laagste prijzen op de markt en daarnaast hebben we altijd een spannende selectie van nicopoden in onze speciale aanbiedingen. Daar vind je alles van nicopoden met smaken van munt, meloen en limoen of misschien durf je Loop Habanero Mint eens te proberen?!

Wij verzenden naar heel Nederland met PostNord of UPS.

Kunt u uw favoriet niet vinden?

E-mail ons direct en we kijken samen met u naar de mogelijkheid om uw verzoeken op te lossen, wij zijn de meest flexibele speler op de markt!

 

 

Holland, the land of freedom, the land where a liberal responsibility rests on the individual…

Do you glide forward on a canal boat through Amsterdam and feel the warming sun rays of spring give your face new and invigorating energy?

Does Rotterdam's nightlife give you a sense of being born again?

Or are you vibing to Jazz in one of the bars in The Hague.

Maybe you are celebrating one of all the victories that your proud national team, Oranje, has given your country on the streets of Utrecht?

No matter what, there is always room to enjoy a nicopod or snus!

Maybe LYFT Freeze, LYFT Ice Cool, Killa Cold Mint Extra Strong or Pablo Ice Cold Super Strong is something that suits you.

Are you looking for the feeling when something stimulates all your senses and makes you drag along the cold breeze that makes you feel the gust from the North Sea a day in January?!

Then these nicopods are for you!

Since the sales ban of nicotine pouches in the Netherlands, which came into force in the autumn of 2021, the map has been redrawn. Established players who had been active in the Netherlands in both physical stores and e-retailers were taken to bed and could no longer distribute any nicopods to either Amsterdam, Rotterdam, The Hague, or other cities. Snusdaddy, which is based in Sweden, however, still has the opportunity to sell nicotine pouches to the Netherlands as the ban does not apply to providers based outside the Netherlands. It is also legal to buy nicotine pouches for your own use. This makes Snusdaddy your obvious partner for future purchases of tobacco free snus. Order nicotine pouches online with delivery directly to your door.

At Snusdaddy.com you will find a wide range of quality snus and nicotine bags at the best prices on the market.

Your order is packed and sent within 24 hours of ordering and delivery takes place safely and securely via UPS or Postnord and you usually have your goods within 1-3 working days.

Payment is made via a secure checkout, the solution comes from NETS which is an established player in payments. For you as a customer, it should feel safe to shop with us and it also places demand on us as a supplier to always deliver goods of the highest quality safely and securely.

We want to make your customer experience the best when shopping for products with us.

We do this by offering a wide range of snus and nicotine pouches at Snusdaddy.com.

With us, you can easily order snus and nicotine bags to The Nederlands with delivery within 1-3 working days.

You can also buy Swedish sweets such as, Ahlgren's Bilar, Gott & Blandat or Turkisk Peber.

At Snusdaddy you will find tobacco free snus and chewing bags from the established snus manufacturers with brands such as Siberia, LYFT nicotine pouches and White Fox, LOOP, Killapods, Pablo and many more.

LYFT, Pablo and Killa are available in lots of different varieties and are our best-selling nicotine bags!

 

We provide about 300 types of snus and nicotine bags, which makes us one of the market's largest players. At Snusdaddy you will find some of the market's lowest prices and in addition we always have an exciting selection of nicopods among our special offers. There you will find everything from nicopods with flavors of mint, melon and lime or maybe you dare to try Loop Habanero Mint?!

We ship to the whole of Holland with PostNord or UPS.

Can't find your favorite?

Email us directly and we will help you look at the possibility of solving your requests, we are the most flexible player on the market!

Holland! Spreek je snel!

Snusdaddy